• www.ierp.ac.in या संकेत स्थळाचा उपयोग करणाऱ्या कोणत्याही सभासदाने सूचना, मतव्यक्त व अभिप्राय दिल्यास त्यांचा निश्चितच विचार केला जाईलच याची आम्ही हमी देतो. प्रत्येक बाबीचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आलेला आहे.  
  • कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्ता आम्हाला esupport@ierp.ac.in या email वर किंवा या संकेतस्थळावर contact us मध्ये संपर्क/ लेखी निवेदन करता येईल. 
  • @ सर्व प्रकाशनाचे अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहेत.  
  • या संकेतस्थळावरील कोणतेही साहित्य इतरत्र प्रकाशित करण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे 
  • संपर्कासाठी वेळ सोमवार – शुक्रवार(सकाळी १०:१५ ते सायंकाळी ५:३० पर्यंत)