प्रश्न मंजुषा

59. प्रश्ऩ मंजुषा 19.09.2020

58. प्रश्ऩ मंजुषा 12.09.2020

57. प्रश्ऩ मंजुषा 05.09.2020

56. प्रश्ऩ मंजुषा 29.08.2020

55. प्रश्ऩ मंजुषा 22.08.2020

54. प्रश्ऩ मंजुषा 15.08.2020

53. प्रश्न मंजुषा 08.08.2020

52. प्रश्न मंजुषा 01.08.2020

51. प्रश्न मंजुषा 25.07.2020

50. प्रश्न मंजुषा 18.07.2020

49. प्रश्न मंजुषा 11.07.2020

48. प्रश्न मंजुषा 04.07.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे चालू घडामोडीवरील प्रश्न.

47. प्रश्न मंजुषा 27.06.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे चालू घडामोडीवरील प्रश्न.

46. प्रश्न मंजुषा 20.06.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे चालू घडामोडीवरील प्रश्न.

45. प्रश्न मंजुषा 13.06.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे चालू घडामोडीवरील प्रश्न.

44. प्रश्न मंजुषा 06.06.2020

प्रश्न मंजुषा

43. प्रश्न मंजुषा 30.05.2020

प्रश्न मंजुषा

42. प्रश्न मंजुषा 23.05.2020

प्रश्न मंजुषा ..........

41. प्रश्न मंजुषा 16.05.2020

......

40. प्रश्न मंजुषा 10.05.2020

..

39. प्रश्न मंजुषा 02.05.2020

..

38. प्रश्न मंजुषा 25.04.2020

प्रश्न मंजुषा

37. प्रश्न मंजुषा 18.04.2020

..

36. प्रश्न मंजुषा 11.04.2020

प्रश्न मंजुषा

35. प्रश्न मंजुषा

34. प्रश्न मंजुषा 28.03.2020

..

33. प्रश्न मंजुषा

.

32. प्रश्ऩ मंजुषा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

31. प्रश्न मंजुषा 08.03.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

30. Quiz testing 3/2/2020

Quiz question

29. Quiz test 3/2/2020

Test quiz

28. प्रश्न मंजुषा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

27. प्रश्ऩ मंजुषा 22.02.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

26. प्रश्न मंजुषा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

25. प्रश्न मंजुषा 08.02.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

24. प्रश्न मंजुषा 01.02.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्स्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालू घडामोडी

23. प्रश्ऩ मंजुषा 25.01.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

22. प्रश्ऩ मंजुषा 18.01.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

21. Current Affairs 31.12.2019

20. चालू घडामोडी 11.01.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

19. प्रश्ऩ मंजुषा 04.01.2020

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

18. प्रश्न मंजुषा 28.12.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

17. प्रश्न मंजुषा 21.12.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

16. प्रश्ऩ मंजुषा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

15. प्रश्न मंजुषा 07.12.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

14. Current Affairs 01.12.2019

13. प्रश्न मंजुषा 30.11.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

12. Current Affairs

11. प्रश्ऩ मंजुषा 23.11.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

10. प्रश्न मंजुषा 09.11.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

9. प्रश्न मंजुषा 01.11..2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे चालू घडामोडी वरील प्रश्न उपलब्ध

8. प्रश्न मंजुषा 19.10.2019

7. प्रश्न मंजुषा 10.10.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालु घडामोडी

6. प्रश्न मंजुषा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालु घडामोडी

5. प्रश्न मंजुषा 29.09.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा चालु घडामोडी

4. प्रश्न मंजुषा 28.09.2019

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अशा चालु घडामोडी

3. प्रश्न मंजुषा 24.09.2019

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त चालू घडामोडी वरील प्रश्न

2. प्रश्न मंजुषा 19/09/2019

स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त चालू घडामोडीवरील प्रश्न

1. प्रश्न मंजुषा 17.09.2019