आमच्या विषयी

आपल्या मधील उपजत विविध प्रकारच्या कला, गुणांना योग्य संधी मिळावी या उद्द्त हेतूने आपण सर्वच जण कार्य करीत आहोत. आपल्याला यश, सुख, शांती व उत्कृष्ट दर्जाचा मान मिळविण्यासाठी आपली ही धडपड आहे. " शिक्षण, संशोधन व नियोजन संस्था " (IERP) आपल्यासाठी मराठी व इंग्लिश माध्यमातून विद्यार्थी स्पर्धक, पालक, व शिक्षक मित्रांकरीता तरुणांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शालेय परीक्षा, राष्ट्रीय व राज्य तथा जिल्हा स्तरा वरील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या ....

Our Mission

समृध्द व विश्वसनीय ज्ञान,माहितीचे दालन.

Our Plan

  1. प्रत्येक परीक्षा व प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व विश्लेषण.
  2. प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारांचा व अभिप्रायचा विचार.
  3. अभ्यासक्रम मधील प्रत्येक घटकाचे विश्लेषण.

Our Vision

आंतरराष्ट्रीय ते जिल्हा पातळीवरील सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या आलेख.

प्रश्न मंजुषा

89. प्रश्नमंजुषा 29.05.2021

Date : 29 May, 2021, 09:09 AM | Total Questions - 20

88. प्रश्नमंजुषा 22.05.2021

Date : 22 May, 2021, 12:00 PM | Total Questions - 20

87. प्रश्न मंजुषा 03.04.2021

Date : 03 April, 2021, 11:58 AM | Total Questions - 20

86. प्रश्न मंजुषा 27.03.2021

Date : 27 March, 2021, 01:42 PM | Total Questions - 20